Produkter

Rednings- og genoplivningsudstyr

Båre, overlevelsestæppe, diverse

Forbindskasser, Førstehjælpspuder og andet udstyr

Forbindskasser, førstehjælpspuder, forbindinger, plaster, desinfektion, sakse

Halskraver

Necloc

Burn Free brandskadeforbinding

Bandager, hydrogel