Om OPTI-SAFE

Kvalitet - med sikkerhed...Carsten Lebrecht

Salgs- og konsulentfirmaet OPTI-SAFE stiftedes i 1975 af Carsten Lebrecht, som stadig er direktør og ejer af firmaet. 

Begyndelsen
OPTI-SAFEs speciale ved stiftelsen var udstyr til arbejderbeskyttelse, hvilket stadig er et af virksomhedens kerneområder. Produkterne til sikkerhed på arbejdsmarkedet sælges primært gennem forhandlere over hele landet. Tidligere var specialet åndedrætsværn, hvor vi med succes har medvirket til udvikling af egne produkter.

Nye produkter og samarbejdsaftaler
Forbindsstoffer og førstehjælpsudstyr kom på programmet i 1977, og i årene 1979 til 1981 var vi kraftigt involveret i udviklingen af Forsvarets nye system af forbindinger, og vi har siden da haft langtidskontrakter vedrørende leverancerne.
I 1981 kom der bl.a. via Dansk Røde Kors en henvendelse fra Ambu A/S. Dette resulterede i det samarbejde, som de fleste kender til i dag. OPTI-SAFE har siden solgt og serviceret Ambus undervisnings- og træningsudstyr i Danmark.
Blandt andet via rammeaftaler med førstehjælpsorganisationerne DRK og ASF samt Civilforsvaret og Undervisningsministeriet har vi i mange år dækket hovedparten af det danske marked for disse produkter.

I 1988 indgik OPTI-SAFE et samarbejde med de franske og hollandske koncerner Bacou og Groeneveld-Intersafe (nu: Intersafe Groeneveld). Siden 1998 har dette samarbejde kun været med den hollandske partner i koncernen Intersafe Groeneveld, hvis produkter - heriblandt det verdenskendte svejseudstyr fra datterselskabet Vlamboog B.V. - distribueres i hele Skandinavien.

OPTI-SAFE i dagEARfoon høreværn - klik og læs mere
OPTI-SAFE importerer i dag varer fra hele verden, heriblandt England, Holland, Italien og Tyskland. Ydermere får vi produceret egne produkter i henholdsvis Kina, Indien og Sverige. OPTI-SAFE er desuden dansk distributør af eksempelvis høreværnet EARfoon.
Som mindre koncern er en af visionerne/hensigterne i OPTI-SAFE at drive og udvikle et forretningsområde med henblik på udskillelse af dette område til et selvstændigt selskab i OPTI-SAFE gruppen.

Således dannedes i 1998 firmaet OPTI-SAFE førstehjælp ApS, der som hovedområder forhandler rednings-, genoplivnings- og førstehjælpsudstyr, og altså dækker det præhospitale område. Dette selskab er siden solgt fra.

I 2000 dannedes OPTI-SAFE electronic ApS for at kunne servicere kunder med behov for AV-udstyr og data, elektronisk undervisningsudstyr m.m. Alle aktiviteter i OPTI-SAFE electronic ApS er siden overdraget til andet firma.

OPTI-SAFE er i dag en virksomhed i vækst, som stadig opererer på B-to-B markedet (Business to Business), dog altid med slutbrugernes behov for øje.

 

About OPTI-SAFE
Read company profile in English